Το παλαιό Βαν και η τειχισμένη πόλη (γύρω στα 1900) πριν από την ισοπέδωση
[Χάρτες]

MAP_VANCITY1900.jpg
Τίτλος χάρτη
Το παλαιό Βαν και η τειχισμένη πόλη (γύρω στα 1900) πριν από την ισοπέδωση
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Αρχαιολογικός.
Είδος
Σκαρίφημα.
Περιγραφή
Είναι ένα πολύ λεπτομερές χαρτογραφικό σκαρίφημα που έγινε το 2005. Απεικονίζει την περιοχή του οχυρωμένου λόφου της Τούσπα / Βαν με τα μνημεία της εποχής των Ουραρτού. Κυρίως: την τειχισμένη πόλη Βαν στα νότια του λόφου (ισοπεδωμένη μετά τα πολεμικά γεγονότα του 1915-18) και την παλαιά πόλη, όπως είχε επεκταθεί εκτός των τειχών πριν από το 1915.
Σημειώνονται: με αριθμούς και επεξήγηση στο υπόμνημα τα μνημεία των Ουραρτού (9ος-6ος π.Χ. αι.), πολλά από τα οποία είναι λαξεμένα στον βράχο, το σημείο όπου λαξεύτηκε η περίφημη επιγραφή του Ξέρξη (5ος π.Χ. αι.), τα τείχη που συνεχίζονταν από τον λόφο προς την πεδιάδα και περιέβαλλαν την τειχισμένη πόλη (με κόκκινο σταυρό οι αρμενικές εκκλησίες, με πράσινο μισοφέγγαρο τα τζαμιά), ενώ οι πύλες αναφέρονται μία προς μία με τις ονομασίες τους (πχ η Iskele gate = Πύλη της Αποβάθρας προς τη λίμνη Βαν, η Tabriz gate = Πύλη προς την Ταμπρίζ / Ταυρίδα). Όλη αυτή η ερειπωμένη πόλη έχει ενταχθεί σήμερα στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου.
Στα ανατολικά και νότια της τειχισμένης μεσαιωνικής πόλης έχει απεικονιστεί το τοπογραφικό της νεότερης πόλης (πριν από το 1915). Ήταν μία κηπούπολη με αρμενικές και μουσουλμανικές συνοικίες, αλλά και πολλά ιδρύματα ξένων αποστολών –κυρίως ιεραποστολών, όπως των Δομινικανών, των Αμερικανών κλπ.
Η λίμνη Βαν δεν έχει συμπεριληφθεί. Η κατεύθυνσή της (στα αριστερά του χάρτη, δηλαδή στα δυτικά του καστρόλοφου) σημειώνεται με βέλος, κάτω από το οποίο γράφει ‘To Lake Van’.
Πάνω δεξιά: μικροσκοπικός χάρτης της Τουρκίας όπου φαίνεται η θέση της λίμνης Βαν και της ομώνυμης πόλης.
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρχαιότητα.
Βαν πόλη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κάστρο.
Κήπος.
Μεσαιωνική εποχή.
Οθωμανική εποχή.
Ουραρτού, εποχή Σιδήρου.
Οχυρώσεις.
Πύλη, πύλες.
Τζαμί.