Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Παντελής Μ. Κοντογιάννης, Η Ελληνικότης των Νομών Προύσης και Σμύρνης (Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1η ανατύπωση, Αθήνα 2006)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-8351-19-6
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων αρ. έκδ. 1, Τύποις Π. Α. Πετράκου,
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1919
Λέξεις - κλειδιά
Αιγαιακή Μικρά Ασία.
Αιγαίο Ανατολικό.
Αϊδίνι, Βιλαέτι Αϊδινίου-Σμύρνης.
Αμερική / Η.Π.Α..
Βιθυνία.
Ελληνισμός.
Ερυθραία, Χερσόνησος της Ερυθραίας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Καρία.
Κοινοτική οργάνωση.
Λυκία.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Οικονομία.
Πέργαμος, πόλη / Bergama.
Περιηγητικές πηγές.
Προύσα / Μπούρσα / Bursa.
Προύσα, Βιλαέτι Προύσας.
Ρωμιοσύνη.
Σιδηρόδρομος.
Σμύρνη / İzmir.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Τούρκοι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.