Σωτηρίου, Χρ. Μνημεία Μικράς Ασίας (1920, 2006)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σωτηρίου, Χρ. Μνημεία Μικράς Ασίας (1920, 2006)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Γεώργιος Α. Σωτηρίου, Χριστιανικά Μνημεία της Μικράς Ασίας (Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1η ανατύπωση, Αθήνα 2006)

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, αρ. έκδ. 9
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1920
Στοιχεία
Το βιβλίο υπάρχει σε ψηφιακή μορφή στη Βιβλιοθήκη της Βέροιας στη διεύθυνση: http://medusa.libver.gr/handle/123456789/4176
Λέξεις - κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Αϊβαλί / Κυδωνίαι.
Αιγαιακή Τουρκία.
Ασιατική Τουρκία.
Βασιλική, κτίσμα.
Βιθυνία.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Εκκλησίες – τζαμιά.
Επιγραφή, επιγραφές.
Έφεσος.
Θέμα, διοικητική ενότητα.
Καππαδοκία.
Καταστροφή μνημείων.
Λυκία.
Μικρά Ασία.
Νίκαια / Ιζνίκ.
Πόντος.
Σάρδεις.
Σμύρνη / İzmir.
Σχέδια, όψεις.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χριστιανική τέχνη.