Μεγάλος Τσεκμετζές: Γενική άποψη της λιμνοθάλασσας (δεξιά) και της Θάλασσας του Μαρμαρά (αριστ.) τον Ιούνιο του 1995
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EUR1_ BUTSE_005.jpg
Τίτλος
Μεγάλος Τσεκμετζές: Γενική άποψη της λιμνοθάλασσας (δεξιά) και της Θάλασσας του Μαρμαρά (αριστ.) τον Ιούνιο του 1995
Περιγραφή
Μεγάλος Τσεκμετζές / Büyük Çekmece Gölü (στη θρακική πλευρά της Θάλασσας του Μαρμαρά / τ. Marmara Denizi και π. 35 χλμ από την Κ/Πολη) φωτ 05. Η λήψη έγινε από τη μεριά της Πόλης προς τη Θράκη (δηλαδή περίπου από τα ανατολικά προς τα δυτικά). Εδώ φαίνεται η στενή λουρίδα γης που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα από τη θάλασσα.
Χρόνος λήψης
6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λιμνοθάλασσα.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Τσεκμετζέδες λίμνες.