Η περίφημη γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ και τα ψαράδικα (το 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_LABUTS_Bridge_004.jpg
Τίτλος
Η περίφημη γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ και τα ψαράδικα (το 1995)
Περιγραφή
Γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ / Büyük Çekmece, φωτ 04. Αριστερά: πλωτό ψαράδικο πουλάει "KARIDES", όπως γράφει απέξω. Στο βάθος: η κυματιστή γέφυρα του Σινάν, λίθινο έργο του 16ου αι.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθύρας λίμνη / Μεγάλος Τσεκμετζές / Büyük Çekmece.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γέφυρα.
Εγνατία οδός.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λιμνοθάλασσα.
Οθωμανικά μνημεία.
Σινάν, αρχιτέκτονας.
Υποδομές.
Ψαρότοποι.