Ανατολική Θράκη: Θέα από τις πλαγιές της Στράντζας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_M_021.jpg
Τίτλος
Ανατολική Θράκη: Θέα από τις πλαγιές της Στράντζας
Περιγραφή
Επαρχία Βιζύης, δημοτικό διαμέρισμα Μήδειας / Kıyıköy, φωτ 21. Λήψη από τις πλαγιές της Στράντζας (τ. Istranca Dağları ή και Yıldız Dağları) προς τα ανατολικά, ανεβαίνοντας από τη Μήδεια στο Σαράι. Τοπίο πανέμορφο και στο βάθος: ο Εύξεινος
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.
Τοπιογραφία.