Στη Μήδεια της Αν. Θράκης: Η ακροποταμιά και ο Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα (το 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_021.jpg
Τίτλος
Στη Μήδεια της Αν. Θράκης: Η ακροποταμιά και ο Εύξεινος Πόντος / Μαύρη Θάλασσα (το 1995)
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy (στα ανατολικά της Ευρ. Τουρκίας), φωτ 21. Η Μήδεια, που πρόσφατα μετονομάστηκε σε Kıyıköy, είναι χτισμένη σε έναν παραθαλάσσιο λόφο, ανάμεσα στις εκβολές δύο ποταμών. Στα βόρεια, χύνεται στον Εύξεινο ο Πλησιός (Pabuç Deresi) που ποτίζει μποστάνια κι αμπελώνες πριν φτάσει στη θάλασσα. Το τοπίο είναι μαγευτικό. Στο βάθος διακρίνεται ο όγκος της χερσονήσου που καταλήγει στο ακρωτήριο Θυνιάς (βλέπε και Χάρτες) και αποτελεί το σύνορο Ευρ. Τουρκίας – Βουλγαρίας
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Υδροβιότοπος.