Μαυροθαλασσίτικη Μήδεια (Αν. Θράκη): Βαρκάδα στον ποταμο Πλησιό
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_030.jpg
Τίτλος
Μαυροθαλασσίτικη Μήδεια (Αν. Θράκη): Βαρκάδα στον ποταμο Πλησιό
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ. 30.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Υδροβιότοπος.