Η περίφημη γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ και τα ψαροκάικα (που ακόμα,το 1995, πουλούσαν γαρίδες)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_LABUTS_Bridge_005.jpg
Τίτλος
Η περίφημη γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ και τα ψαροκάικα (που ακόμα,το 1995, πουλούσαν γαρίδες)
Περιγραφή
Γέφυρα του Σινάν στον Μεγάλο Τσεκμετζέ /Büyük Çekmece, φωτ 05. “KARIDES” στην πινακίδα!
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αθύρας λίμνη / Μεγάλος Τσεκμετζές / Büyük Çekmece.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Γέφυρα.
Εγνατία οδός.
Εικοστός αιώνας.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λιμνοθάλασσα.
Οθωμανικά μνημεία.
Σινάν, αρχιτέκτονας.
Υδροβιότοπος.
Ψαρότοποι.