Μήδεια, Αν. Θράκη: Ο υπόσκαφος «Άγιος Νικόλαος» (τμήμα εξωτ. όψης)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_EKBYZ_002.jpg
Τίτλος
Μήδεια, Αν. Θράκη: Ο υπόσκαφος «Άγιος Νικόλαος» (τμήμα εξωτ. όψης)
Περιγραφή
Μήδεια / Turk. Midye (σήμερα Kıyıköy), Βυζαντινή Μονή (η λεγόμενη "του Αγίου Νικολάου") και Αγίασμα φωτ 02.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βυζαντινά μνημεία.
Υπόσκαφα.