Παλαιά ελληνικά σπίτια στον κεντρικό δρόμο της Μήδειας (το 1995)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_040.jpg
Τίτλος
Παλαιά ελληνικά σπίτια στον κεντρικό δρόμο της Μήδειας (το 1995)
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ. 40.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.