Ο Εύξεινος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_065.jpg
Τίτλος
Ο Εύξεινος
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ. 65.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.