Ο Εύξεινος από τα ορεινά παράλια της Ανατολικής Θράκης
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_066.jpg
Τίτλος
Ο Εύξεινος από τα ορεινά παράλια της Ανατολικής Θράκης
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ. 66. Τα βουνά της Στράντζας, που κατεβαίνουν από τη Βουλγαρία κατά μήκος της Μαύρης Θάλασσας και καταλήγουν στον Βόσπορο, φράζουν την επικοινωνία ανάμεσα στην πεδιάδα της Ανατολικής Θράκης και τη θάλασσα. Τα παράλια είναι αλίμενα. Μόνον εδώ, στην παλαιά Μήδεια, ανοίγεται ένας κόρφος όπου εκβάλλουν δύο μικρά ποτάμια. Αλλά δεξιά κι αριστερά, οι πλαγιές ξαναπέφτουν απότομα στον Εύξεινο.
Η λήψη είναι από τη Μήδεια προς τα νότια: δηλαδή προς την κατεύθυνση του Βοσπόρου.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.
Στράντζα / Μικρός Αίμος.