Από τη Μήδεια (Kıyıköy) της Αν. Θράκης: Ο μόλος, οι ανατολικές πλαγιές της Στράντζας, που κατηφορίζουν προς τον Βόσπορο, και ο Εύξεινος
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURK_VIZ_MM_067.jpg
Τίτλος
Από τη Μήδεια (Kıyıköy) της Αν. Θράκης: Ο μόλος, οι ανατολικές πλαγιές της Στράντζας, που κατηφορίζουν προς τον Βόσπορο, και ο Εύξεινος
Περιγραφή
Μήδεια / Kıyıköy, φωτ. 67.
Χρόνος λήψης
18/6/1995
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.