Έρζουρουμ, Αρχαιολογικό Μουσείο στην «Αίθουσα της Σφαγής»: δύο αρμενικές καμπάνες
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER ER_ARCHM_170.JPG
Τίτλος
Έρζουρουμ, Αρχαιολογικό Μουσείο στην «Αίθουσα της Σφαγής»: δύο αρμενικές καμπάνες
Περιγραφή
Έρζουρουμ, Αρχαιολογικό Μουσείο φωτ 170. Ήταν προφανώς φερμένες από την Ρωσία, γιατί φέρουν ρωσική σφραγίδα και επιγραφές. Εξάλλου, οι Ρώσοι είχαν μεγάλη παράδοση στην κατασκευή αυτών των τόσο δύσκολων μουσικών οργάνων. Οι καμπάνες προέρχονται από αρμενικές εκκλησίες της περιοχής, πολλές από τις οποίες έχουν κατεδαφιστεί (δείτε κοντινά στις επόμενες φωτ).
Χρόνος λήψης
6/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικός πολιτισμός.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Καμπάνα, καμπάνες.
Μουσείο.
Ρωσία.