Τοπίο στο Οροπέδιο της Αν. Ανατολίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_ER_104.JPG
Τίτλος
Τοπίο στο Οροπέδιο της Αν. Ανατολίας
Περιγραφή
Νομός Έρζουρουμ φωτ 104. Τοπίο στα ανατολικά της πόλης Έρζουρουμ και πριν το Πασινλέρ (στην αρχή της κοιλάδας του ποταμού Αράξη).
Χρόνος λήψης
6/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αράξης ποταμός / Aras / Erasx / Araz.
Ασιατική Τουρκία, γεωμορφολογία.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.