Στα περίχωρα του Μπιτλίς (Ιούνιος 2014): Σβουνιές (κοπριές) απλωμένες στον ήλιο για αποξήρανση
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_BI_POR_137.JPG
Τίτλος
Στα περίχωρα του Μπιτλίς (Ιούνιος 2014): Σβουνιές (κοπριές) απλωμένες στον ήλιο για αποξήρανση
Περιγραφή
Ντεγκιρμέν αλτί, οικισμός στον Νομό Μπιτλίς φωτ 137. Σε όλη την Ανατολή, οι σβουνιές (κυρίως των αγελάδων) χρησιμοποιούνται τον χειμώνα ως καύσιμη ύλη. Πολλοί τις χρησιμοποιούν και για να στεγανώσουν εξωτερικά οροφές και τοίχους.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Κτηνοτροφική κοινωνία.