Εκκλησία αγ. Ανανία στο χωριό Ντεγκιρμέν αλτί στα περίχωρα του Μπιτλίς (Ιούνιος 2014): Κατσκάρ του 1496 και 1513
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_BI_POR_103.JPG
Τίτλος
Εκκλησία αγ. Ανανία στο χωριό Ντεγκιρμέν αλτί στα περίχωρα του Μπιτλίς (Ιούνιος 2014): Κατσκάρ του 1496 και 1513
Περιγραφή
Ντεγκιρμέν αλτί, οικισμός στον Νομό Μπιτλίς φωτ 103. Τα πέντε κατσκάρ βρίσκονται στη νότια πλευρά της ερειπωμένης εκκλησίας. Τα δύο που βρίσκονται αριστερά και είναι κατά μεγάλο βαθμό καταστρεμμένα χρονολογούνται στο 1513.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Τουρκία.
Εικοστός πρώτος αιώνας.
Καταστροφή μνημείων.
Μεσαιωνική εποχή.
Ταφόπλακες.