Ο Κεράτιος κόλπος από φεγγίτη του Αγίου Στεφάνου των Βουλγάρων (Φανάρι 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1_A014_020.jpg
Τίτλος
Ο Κεράτιος κόλπος από φεγγίτη του Αγίου Στεφάνου των Βουλγάρων (Φανάρι 1999)
Περιγραφή
Άγιος Στέφανος (Σβέτι Στεφάν) της Βουλγαρικής Παροικίας Κ/Πόλεως στο Φανάρι, φωτ 20. Θέα από έναν από τους στρογγυλούς φεγγίτες του γυναικωνίτη του ναού: ο Κεράτιος κόλπος. Στο κέντρο της περίτεχνης σιδεριάς μόλις και διακρίνεται ο Πύργος του Γαλατά, που βρίσκεται στην απέναντι ακτή (στη λοφοπλαγιά του Πέραν).
Χρόνος λήψης
27/12/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρική Παροικία Κωνσταντινουπόλεως.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξη Βουλγαρική Εκκλησία.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.