Επιλέγοντας μανιτάρια από τα όρη της Παφλαγονίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASBS_KAR_SAF_KIR_032.JPG
Τίτλος
Επιλέγοντας μανιτάρια από τα όρη της Παφλαγονίας
Περιγραφή
Κιράνκιοϊ (παλαιό σαφραμπολίτικο προάστιο / σήμερα η μοντέρνα Σαφράμπολη) φωτ 32. Καθώς έρχονται από μεγάλα αστικά κέντρα οι επισκέπτες του Σαββατοκύριακου, επιπίπτουν με ενθουσιασμό σε προϊόντα που δεν φτάνουν ποτέ στις αγορές των τουρκικών μεγαλουπόλεων.
Χρόνος λήψης
21/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μανιτάρια.
Σαφράμπολη / Safranbolu.