Στη Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο: αυτοκίνητο με νιόπαντρους μπροστά στην καμαρωτή κατασκευή του 6ου αι.
[Φωτογραφικό υλικό]

T_BYZPW_KTV01_135.JPG
Τίτλος
Στη Γέφυρα του Ιουστινιανού στον Σαγγάριο: αυτοκίνητο με νιόπαντρους μπροστά στην καμαρωτή κατασκευή του 6ου αι.
Περιγραφή
Γέφυρα Ιουστινιανού Α΄ (τουρκικά ) σε βραχίονα του ποταμού Σαγγάριου, κοντά στην πόλη Αντάπαζαρι, φωτ 135. Πολλά νιόπαντρα ζευγάρια από τα πέριξ έρχονται για να φωτογραφηθούν στην ιουστινιάνεια γέφυρα. Το αυτοκίνητο με τον μεγάλο ροζ φιόγκο έχει σταθμεύσει μπροστά στην καμαρωτή κατασκευή που βρίσκεται στην ανατολική όχθη του ποταμού (την πλευρά προς την Άγκυρα).
Χρόνος λήψης
20/9/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βιθυνία.
Βυζαντινές συγκοινωνίες, υποδομές.
Γέφυρα.
Ιουστινιανός Α΄, έργα.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σαγγάριος ποταμός.