Από τη Σπηλιά «του Κύκλωπα»: Το λιμανάκι της Μάκρης και στο βάθος η Αλεξανδρούπολη (το 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_011.jpg
Τίτλος
Από τη Σπηλιά «του Κύκλωπα»: Το λιμανάκι της Μάκρης και στο βάθος η Αλεξανδρούπολη (το 2003)
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 11.
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.