Μάκρη: Η θρυλική Σπηλιά «του Κύκλωπα» πάνω από τον ιστορικό οικισμό
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_021.jpg
Τίτλος
Μάκρη: Η θρυλική Σπηλιά «του Κύκλωπα» πάνω από τον ιστορικό οικισμό
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 21.
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.