Ψαράς στο λιμανάκι της Μάκρης (Φεβρ. του 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_030.jpg
Τίτλος
Ψαράς στο λιμανάκι της Μάκρης (Φεβρ. του 2003)
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 30.
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Ψαράς, ψαράδες.