Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι στο λιμανάκι της Μάκρης (Φεβρουάριος του 2003)
[Φωτογραφικό υλικό]

GEMTHR_E_AL_KM_M_033.jpg
Τίτλος
Ένα ηλιόλουστο μεσημέρι στο λιμανάκι της Μάκρης (Φεβρουάριος του 2003)
Περιγραφή
Μάκρη Έβρου, φωτ 33.
Χρόνος λήψης
2/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαιακή Θράκη.
Βάρκα.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θρακικό Αρχιπέλαγος.
Λιμάνι.