Το ποτάμι που διασχίζει την πόλη του Μπιτλίς: θλίψη
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_BIBI_105.JPG
Τίτλος
Το ποτάμι που διασχίζει την πόλη του Μπιτλίς: θλίψη
Περιγραφή
Μπιτλίς φωτ 105. Αυθαίρετα κτήρια και βρωμιά στο ποτάμι που διασχίζει το κέντρο της ιστορικής πόλης με τα ενδιαφέροντα και τόσο παραμελημένα μνημεία.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Τουρκία.
Μπιτλίς / Bitlis.
Ποτάμι.