Ανατολική Ανατολία, Βαν (2014): Βοσκοί, πρόβατα, κατσίκες και πίσω οι χιονισμένες κορυφές των βουνών
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_104.JPG
Τίτλος
Ανατολική Ανατολία, Βαν (2014): Βοσκοί, πρόβατα, κατσίκες και πίσω οι χιονισμένες κορυφές των βουνών
Περιγραφή
Νομός Βαν φωτ 104. Βοσκοί με τα κοπάδια τους και πίσω οι χιονισμένες κορυφές των βουνών. Η λήψη έγινε στη διαδρομή Ντοούμπαγιαζίτ – Μουραντιέ (ανατολικά της λίμνης Βαν). Κινούμαστε παράλληλα με τα τουρκοϊρανικά σύνορα και σε υψόμετρο 2.311 έως 2.630 μέτρα.
Χρόνος λήψης
7/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βοσκοτόπια.
Βουνά.
Ζώο, ζώα.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.
Χιόνι, χιόνια.