Κοπάδια και βοσκοί στα καταπράσινα λιβάδια της Αν. Ανατολίας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_102.JPG
Τίτλος
Κοπάδια και βοσκοί στα καταπράσινα λιβάδια της Αν. Ανατολίας
Περιγραφή
Νομός Βαν φωτ 102. Πάνω από τα 2.000 μέτρα το οροπέδιο γίνεται ένα απέραντο χορτολίβαδο, όπου ξεκαλοκαιριάζουν οι βοσκοί με τα εκατοντάδες κοπάδια, τα χιλιάδες πρόβατα. Εδώ, διακρίνονται και κορίτσια με τα κοπάδιά τους (κάτω αριστερά). Κινούμαστε παράλληλα με τα τουρκοϊρανικά σύνορα.
Χρόνος λήψης
7/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βοσκοτόπια.
Βουνά.
Ζώο, ζώα.
Οροπέδιο Αν. Ανατολίας.