Η βραχονησίδα Αχταμάρ και ο βασιλικός ναός του Τιμίου Σταυρού (μακρινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AK_109.JPG
Τίτλος
Η βραχονησίδα Αχταμάρ και ο βασιλικός ναός του Τιμίου Σταυρού (μακρινή λήψη)
Περιγραφή
Αχταμάρ φωτ 109.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Βαν λίμνη.