Τσαγκάρη (επιμ.), Νομίσματα Συλλογής Alpha Bank (2014)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τσαγκάρη (επιμ.), Νομίσματα Συλλογής Alpha Bank (2014)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Κατάλογος Έκθεσης

Γιώργος Καββαδίας, Ειρήνη Λαιμού, Mara Romaniello, Γεωργία Χατζή et al., Η Ευρώπη της Ελλάδος. Αποικίες και νομίσματα από τη συλλογή της Alpha Bank Δήμητρα Τσαγκάρη (επιμ.) Νικόλαος Λυκομήτρος, Έφη Χοχού et al (μτφρ.), (Alpha Bank, Αθήνα 2014)

Συλλογικό έργο
Ναι
ISBN / ISSN
ISBN 978-618-5072-06-3