Τζιερτζής, « Η “Ιερογραφική Αρμονία” από τον Κύριλλο ΣΤ΄» (2013)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τζιερτζής, « Η “Ιερογραφική Αρμονία” από τον Κύριλλο ΣΤ΄» (2013)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Αθανάσιος Σωτ. Τζιερτζής, «Η έκδοση της “Ιερογραφικής Αρμονίας” από τον εξ Αδριανουπόλεως μετέπειτα Οικουμενικό Πατριάρχη Άγιο Κύριλλο ΣΤ΄ (1802)» 19ος (2013) Μνημοσύνη σσ. 364-386

Λέξεις - κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Βιέννη.
Κλήρος, κληρικοί.
Κοραής Αδαμάντιος.
Κύριλλος ΣΤ΄, Οικ. Πατριάρχης.
Λόγιοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Ποίηση.
Φαναριώτες.