Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Εγκόλπιον Ημερολόγιον 2015 (2014)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Ημερολόγιο

Εγκόλπιον Ημερολόγιον σ.έ. 2015 (,βιε΄) έτος δέκατον τρίτον. Κωνσταντινούπολις η Αγιούπολις (Μέρος ΣΤ΄), Αρχιμανδρίτης Δοσίθεος, Ηγούμενος Ιεράς Σταυροπηγιακής Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας (υπεύθ. ύλης), (Οικουμενικόν Πατριαρχείον, με τη φροντίδα των Εκδόσεων Επτάλοφος, Αθήνα 2014)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία
Πρόκειται για ένα εγκόλπιο (μικρού, εύχρηστου σχήματος) του τόμου που κυκλοφορεί κάθε χρόνο με τίτλο Ημερολόγιον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος ξεπερνάει τις 1.100-1.200 σελίδες. Οι πληροφορίες και τα θέματα που έχουν επιλεγεί επικεντρώνονται στον εκκλησιαστικό και κοινοτικό βίο της Ορθόδοξης Κοινότητας της Κων/πολης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου, την διοικητική οργάνωση του Πατριαρχείου, της Αρχιεπισκοπής Κων/πόλεως και των τεσσάρων Μητροπόλεων που υφίστανται στην Τουρκία. Μέρος Α΄ «Κωνσταντινούπολις η Αγιούπολις (ΣΤ΄)» σσ. 13-89, Μέρος Β΄ «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον» σσ. 90-122, Μέρος Γ΄ «Εορτολόγιον» σσ. 123-185, Μέρος Δ΄ «Φωτογραφίαι» (C φωτ) σσ. 187-221 και Περιεχόμενα σσ. 222-223. Σύνολο σελ. 224.
Λέξεις - κλειδιά
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Βυζαντινή εποχή.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.