Το Κρακ των Ιπποτών, γενική άποψη
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_O_X_K_101.jpg
Τίτλος
Το Κρακ των Ιπποτών, γενική άποψη
Περιγραφή
Το Κρακ των Ιπποτών / Krak des Chevaliers (Συρία), φωτ 101. Γενική άποψη από τα ΝΔ. Μπροστά διακρίνεται το υδραγωγείο που συνδέει την πλαγιά του λόφου με τη δυτική πλευρά του οχυρού.
Χρόνος λήψης
6/11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.
Συρία.
Υδραγωγείο.
Φραγκοκρατούμενη Μέση Ανατολή.