Η Μνημειακή Πύλη της αρχαίας Παλμύρας (τον Απρίλιο του 1999)
[Φωτογραφικό υλικό]

SDES_P_AC_102.jpg
Τίτλος
Η Μνημειακή Πύλη της αρχαίας Παλμύρας (τον Απρίλιο του 1999)
Περιγραφή
Παλμύρα, αρχαία πόλη φωτ 102. Ένα εξαιρετικό αρχιτεκτόνημα του 2ου μ.Χ. αι. Από εδώ αρχίζει η Μεγάλη Κιονοστοιχία – κεντρική ραχοκοκαλιά της ελληνορωμαϊκής πόλης.
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πύλη, πύλες.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.