Παλμύρα (το 1999). Το Ιερό του Μπελ (στο βάθος), όπως φαίνεται από τη Μνημειακή Πύλη
[Φωτογραφικό υλικό]

SDES_P_AC_105.jpg
Τίτλος
Παλμύρα (το 1999). Το Ιερό του Μπελ (στο βάθος), όπως φαίνεται από τη Μνημειακή Πύλη
Περιγραφή
Παλμύρα, η αρχαία πόλη φωτ 105. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ο λόγος για τον οποίο η Πύλη αναπτύσσεται σε τρία μέρη-τρεις κατευθύνσεις, διαγράφοντας στην κάτοψη τρία ανισοσκελή τρίγωνα: για να στραφεί η κεντρική καμάρα της προς το σημαντικότερο ιερό της πόλης και να δίνει την εντύπωση ότι το ιερό βρίσκεται σε ευθεία γραμμή με την Μεγάλη Κιονοστοιχία, τον κεντρικό άξονα της πόλης. Πρόκειται για μέγιστο αρχιτεκτονικό κατόρθωμα του 2ου μ.Χ. αι. Δεξιά: οι πρώτοι κίονες της Μεγάλης Κιονοστοιχίας.
Χρόνος λήψης
4/1999
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παλμύρα / Ταντμόρ.
Πύλη, πύλες.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Συρία.