Στό Χαλέπι
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_H_107.jpg
Τίτλος
Στό Χαλέπι
Περιγραφή
Χαλέπι φωτ 107.
Χρόνος λήψης
11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.