Εκατοντάδες τάφοι με τα «κατσκάρ» γύρω από τον μεσαιωνικό ναό στη νησίδα Αχταμάρ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_114.JPG
Τίτλος
Εκατοντάδες τάφοι με τα «κατσκάρ» γύρω από τον μεσαιωνικό ναό στη νησίδα Αχταμάρ
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 114. Τα απομεινάρια των τάφων θυμίζουν τη χιλιόχρονη ιστορία της μονής: 921-1917.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.