Ο Δανιήλ ανάμεσα στους δύο λέοντες: ζώνη με ανάγλυφα στη Β εξωτ. όψη του ναού στη νησίδα Αχταμάρ
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_126.JPG
Τίτλος
Ο Δανιήλ ανάμεσα στους δύο λέοντες: ζώνη με ανάγλυφα στη Β εξωτ. όψη του ναού στη νησίδα Αχταμάρ
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 126. Στις τρεις μορφές αριστερά εικονίζονται τα πρόσωπα των Ανανία, Μισαήλ και Αζαρία. Δεξιά διακρίνεται ο προφήτης Δανιήλ ανάμεσα στους λέοντες. Πάνω: ο προφήτης Αμπακούκ με έναν άγγελο. Έργα του 915-921.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.