Αγρότης, πουλιά, ζώα και η άμπελος, που κυριαρχεί παντού (ανάγλυφα στη Β όψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_143a.JPG
Τίτλος
Αγρότης, πουλιά, ζώα και η άμπελος, που κυριαρχεί παντού (ανάγλυφα στη Β όψη)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 143a. Αγρότης ή κυνηγός με μπότες μέχρι το γόνατο (αριστερά) και πουλιά, ζώα και η άμπελος να κυριαρχεί παντού στη δεύτερη από πάνω διακοσμητική ζωφόρο (εξωτ. όψη).
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.