Η άγρια πανίδα της χώρας στην ανάγλυφη διακοσμητική ζώνη κάτω από τον τρούλο (στην Α όψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_167.JPG
Τίτλος
Η άγρια πανίδα της χώρας στην ανάγλυφη διακοσμητική ζώνη κάτω από τον τρούλο (στην Α όψη)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 167. Στην ανάγλυφη διακοσμητική ζωφόρο κάτω από τον δεκαεξάπλευρο κωνικό τρούλο, απεικονίζεται όλη η άγρια πανίδα της χώρας.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.