Αχταμάρ: Ανάγλυφο του κτήτορα βασιλιά Γκαγκίκ Αρτζρουνί (;) που δοκιμάζει το νιο κρασί (κοντινή λήψη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_166.JPG
Τίτλος
Αχταμάρ: Ανάγλυφο του κτήτορα βασιλιά Γκαγκίκ Αρτζρουνί (;) που δοκιμάζει το νιο κρασί (κοντινή λήψη)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 166. Πιθανόν να εικονίζεται ο κτήτορας βασιλιάς Γκαγκίκ Αρτζρουνί που δοκιμάζει το νιο κρασί, καθισμένος σταυροπόδι. Με το δεξί του χέρι κρατάει ένα κύπελλο με κρασί, ενώ με το αριστερό κόβει ένα γινωμένο τσαμπί σταφύλι.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.