Ανάγλυφο του κτήτορα βασιλιά Γκαγκίκ Αρτζρουνί (;) που δοκιμάζει το νιο κρασί (δεύτερη από πάνω διακοσμητική ζώνη)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_164.JPG
Τίτλος
Ανάγλυφο του κτήτορα βασιλιά Γκαγκίκ Αρτζρουνί (;) που δοκιμάζει το νιο κρασί (δεύτερη από πάνω διακοσμητική ζώνη)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 164. Πιθανόν να εικονίζεται ο κτήτορας βασιλιάς Γκαγκίκ Αρτζρουνί που δοκιμάζει το νιο κρασί, καθισμένος σταυροπόδι ανάμεσα σε τσαμπιά σταφυλιών. Πλαισιώνεται από δύο ευγενείς και άμπελους. Δες και φωτ 165.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.