Κυνηγετική σκηνή και η άμπελος να κυριαρχεί παντού στην Α όψη
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_160a.JPG
Τίτλος
Κυνηγετική σκηνή και η άμπελος να κυριαρχεί παντού στην Α όψη
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 160a. Κάποιος άντρας κυνηγάει έναν λαγό που περιτριγυρίζεται από ώριμα τσαμπιά σταφυλιών. Το ανάγλυφο βρίσκεται στη δεύτερη διακοσμητική ζώνη από πάνω.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.