Τα εδάφη του Ισλαμικού Χαλιφάτου το 661
[Χάρτες]

MAP_ISLAM_EXPANSION_661_APAN_A01.jpg
Τίτλος χάρτη
Τα εδάφη του Ισλαμικού Χαλιφάτου το 661
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Περιγραφή
Τα εδάφη του Ισλαμικού Χαλιφάτου το 661, όταν ο Μωαβία (κυβερνήτης της Συρίας από το 639) ίδρυσε το Χαλιφάτο της Δαμασκού και τη δυναστεία των Ομαγιαδών, και η πρώτη επέκταση μετά την ανάρρηση του Μωαβία (χαλίφης 661-680).
Έτος έκδοσης
2014
Γλώσσες
Ελληνικά
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίγυπτος.
Ανατολική Μεσόγειος.
Αραβική Χερσόνησος.
Δυτική Ασία.
Ιράν.
Ισλάμ.
Μέση Ανατολή.
Μωαβία, χαλίφης.
Ομαγιάδες, δυναστεία / Umayyad.
Συρία.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χαλιφάτο της Δαμασκού.
Χάρτης.