Εικόνες από τη Μάδυτο (το 2013)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_M_001.JPG
Τίτλος
Εικόνες από τη Μάδυτο (το 2013)
Περιγραφή
Μάδυτος / Ετζέαμπατ στη Θρακική Χερσόνησο / Χερσόνησο της Καλλιπόλεως, φωτ 01. Στο κέντρο της κωμόπολης
Χρόνος λήψης
14/7/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Μάδυτος / Eceabat.