Ο πρόναος / Zhamatun (εσωτ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_220.JPG
Τίτλος
Ο πρόναος / Zhamatun (εσωτ.)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 220. Εσωτερική λήψη του ευρύχωρου πρόναου, το Zhamatun όπως ονομάζεται στα αρμενικά. Τα πέτρινα σκαλοπάτια οδηγούν στον κυρίως ναό. Στο βάθος διακρίνεται το Ιερό. Το Zhamatun του βασιλικού ναού χρονολογείται το 1763.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.