Σερτζίλλα. Γενική άποψη του πρωτοβυζαντινού οικισμού
[Φωτογραφικό υλικό]

SNW_BYZ_SERJ_101.jpg
Τίτλος
Σερτζίλλα. Γενική άποψη του πρωτοβυζαντινού οικισμού
Περιγραφή
Σερτζίλλα / Serjilla ερειπωμένο πρωτοβυζαντινό κεφαλοχώρι στη ΒΔ Συρία (65 χλμ Β της Χάμα) φωτ 101.
Χρόνος λήψης
11/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΘΠ / ThP
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.