Ο άγγελος στον βασιλικό ναό του 920 (νησίδα Αχταμάρ, λίμνη Βαν)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ASAN_V_AKEK_242.JPG
Τίτλος
Ο άγγελος στον βασιλικό ναό του 920 (νησίδα Αχταμάρ, λίμνη Βαν)
Περιγραφή
Αχταμάρ, Βασιλικός ναός Τιμίου Σταυρού φωτ 242. Άγγελος: λεπτ. από την τοιχογραφία με θέμα την «Ανάληψη» στη δυτική αψίδα του ναού. Δεξιά: ο Παντοκράτορας. Έντονο γαλάζιο το φόντο. Έντονα και τα λαϊκά στοιχεία της αγιογραφίας.
Χρόνος λήψης
9/6/2014
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ / DD
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενικά μνημεία.
Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενικός πολιτισμός.
Βαν λίμνη.
Βασίλειο του Βασπουρακάν.
Μεσαιωνική εποχή.
Μοναστήρια.
Τοιχογραφία.