Βρύση στον δρόμο από το Τσιφλίκι του Όχονου προς τη Μάδυτο
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAREC_TsOHONOS_012.JPG
Τίτλος
Βρύση στον δρόμο από το Τσιφλίκι του Όχονου προς τη Μάδυτο
Περιγραφή
Μάδυτος / Ετζέαμπατ: Τσιφλίκι Όχονου, φωτ 12.
Χρόνος λήψης
14/7/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βρύση / Κρήνη.
Μάδυτος / Eceabat.