Μάδυτος και Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ, Ελλήσποντος / Δαρδανέλλια και Μικρασία
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURDAR_EC_M_050.JPG
Τίτλος
Μάδυτος και Κάστρο Κιλίτ Μπαχίρ, Ελλήσποντος / Δαρδανέλλια και Μικρασία
Περιγραφή
Μάδυτος / Ετζέαμπατ στη Θρακική Χερσόνησο / Χερσόνησο της Καλλιπόλεως, φωτ 50. Πάνω από τις στέγες της Μαδύτου η θέα είναι μοναδική: ο Ελλήσποντος, ένα στενότατο θαλάσσιο στενό που μοιάζει με ποτάμι, ενώνει και χωρίζει δύο ηπείρους. Να προσεχτεί στην άκρη της Μαδύτου (δεξιά κάτω) το γεροχτισμένο οθωμανικό Κάστρο του Κιλίτ Μπαχίρ, έργο του Μεχμέτ Β΄ του Πορφητή για τη φρούρηση του Στενού.
Χρόνος λήψης
14/7/2013
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Κάστρο.
Μάδυτος / Eceabat.